facebook
Rehberlik Rehberlik 3.00 TL
Program Geliştirme Program Geliştirme 3.00 TL
Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme 3.00 TL
Set 1 Set 1 13.00 TL
Öğretim İlke ve Yöntemleri Öğretim İlke ve Yöntemleri 3.00 TL
Öğrenme Psikolojisi Öğrenme Psikolojisi 3.00 TL
Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş 0.00 TL
Set 2 Set 2 19.00 TL
Eğitim Bilimlerine GirişEğitim Bilimlerine Giriş

Bu içerikte eğitimin temel kavramlarını, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevlerini (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimini, eğitim sisteminde öğretmenin rolünü, öğretmenlik mesleğinin özelliklerini, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri bulabilirsiniz.

Demo eğitimi görmek için tıklayınız >>

 

Eğitim Bilimleri Gelişim PsikolojisiGelişim Psikolojisi

Bu içerikte gelişimle ilgili temel kavram ve ilkeleri, gelişim kuramlarını, gelişim dönemlerini, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin bedensel, bilişsel, kişilik ve ahlak gelişimini, ergenlik dönemi sorunlarını ve bunlarla baş etme yollarını bulabilirsiniz.

Demo eğitimi görmek için tıklayınız >>

 

Eğitim Bilimleri Öğrenme PsikolojisiÖğrenme Psikolojisi

Bu içerikte kuramsal bilgilerin yoğun olduğu öğrenme psikolojisine ait temel öğrenme kavramlarını, pekiştirme ve pekiştireç çeşitlerini, öğrenmeyi etkileyen faktörleri ve öğrenme kuramlarını bulabilirsiniz.

Demo eğitimi görmek için tıklayınız >>

 

Eğitim Bilimleri Program GeliştirmeProgram Geliştirme

Bu içerikte eğitimde program geliştirmenin kuramsal temellerini (tarihi, felsefi, psikolojik ve toplumsal temeller), eğitim programı tasarımı ve modellerini, program geliştirme sürecini (planlama, tasarı hazırlama, deneme-değerlendirme, programa süreklilik kazandırma) öğretim ilkelerini, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararlarını, öğretimin planlama süreç ve çeşitlerini (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğretim yöntem ve tekniklerini, bunların uygulama ile ilişkilendirilmesini, eğitim ve öğretimde yeni yönelimleri (etkin öğrenme, çoklu zeka, yapılandırmacılık, yaşamboyu öğrenme, yaratıcı düşünme, vb.), öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumluluklarını bulabilirsiniz.

Demo eğitimi görmek için tıklayınız >>

 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Bu içerikte öğretimle ilgili temel kavramları, öğrenme ve öğretim ilkelerini, öğretimde planlı çalışmanın önemini ve yararlarını, öğretimin planlanmasını, öğrenme ve öğretim stratejilerini, öğretim yöntem ve tekniklerini, bunların uygulama ile ilişkisini, öğretim araç ve gereçlerini, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumluluklarını, öğretmen yeterliklerini, öğretmenlerin kuramsal bilgilerle uygulamadaki durumları bir arada kullanma becerilerini, öğrencilerden derlenen, yaşanmış sınıf yönetimi örnek olaylarını, sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları, sınıf içi iletişim ve etkileşimi, sınıf yönetiminin tanımını, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özelliklerini, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenleri, sınıf yönetimi modellerini, sınıfta kurallar geliştirmeyi ve uygulamalarını, sınıfı fiziksel olarak düzenlemeyi, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimini, sınıfta zamanın yönetimini, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturmayı bulabilirsiniz.

Demo eğitimi görmek için tıklayınız >>

 

Eğitim Bilimleri Ölçme ve DeğerlendirmeÖlçme ve Değerlendirme

Bu içerikte eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçları (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler) ve eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özelliklerini bulabilirsiniz.

Demo eğitimi görmek için tıklayınız >>

 

Eğitim Bilimleri RehberlikRehberlik

Bu içerikte öğrenci kişilik hizmetlerini, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yerini, rehberliğin ilkelerini ve gelişimini, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitlerini, rehberlik hizmetlerini, öğrenciyi tanıma tekniklerini, rehber-öğretmen işbirliğini, öğretmenin yapacağı rehberlik görevlerini bulabilirsiniz.

 Demo eğitimi görmek için tıklayınız >>

Kişisel Gelişim EğitimleriVerimli Yaşam ve Zaman Uygulamaları

Bu eğitim ile zamanın ne anlama geldiğini, zamanı doğru şekilde planlamanın ipuçlarını öğreneceksiniz. Ayrıca bu ipuçlarıyla iş ve özel yaşamınızda başarıya ve mutlu olmaya giden yolları zaman açısından inceleme fıstadı da bulacaksınız. Hiç birşeye vakit bulamamak, işleri yetiştirememek, çok yoğun olmak gibi cümlelerle dile getirdiğimiz durumlar, aslında zamanı doğru planlayamamaktan kaynaklanan sorunlardır. Zamanımızı, kişisel ve iş yaşamımızda, doğru şekilde kullanamamak, hem yaşamımızdaki verimi düşürür hem de başarmak istediklerimizin önüne büyük bir engel olarak çıkar. Bu çıktıları eğitim boyunca öğrendiğiniz teorik ve pratik bilgilerle birleştirip zamanınızı planlayabilecek ve daha verimli bir yaşama adım atacaksınız.
Demo için tıklayınız

Kişisel Gelişim EğitimleriProfesyonel Yaşamda Kişisel & Kurumsal İmaj

Bu eğitim kişisel imaj ve günümüz iş hayatında dikkat edilmesi gereken çok basit kuralları, başarılı bir kariyer yapma hedefinde olan herkes için ipuçlarıyla anlatıyor.

Demo için tıklayınızKişisel Gelişim EğitimleriHerkes İçin Ekonomi

Herkes İçin Ekonomi eğitimi; her gün televizyonda, radyoda duyduğumuz veya gazete ve dergilerde okuyarak takip etmeye çalıştığımız ekonomik değişimleri daha iyi anlamak, gündemi daha iyi bilerek takip edebilmek ve etkin kriz yönetimi yapabilmek üzere tasarlandı. Eğitim ayrıca ekonomik terimlerin kolayca anlaşılacak açıklamalar, animasyonlar ve simülasyonlar ile aktarılmaktadır.
Demo için tıklayınız

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Avrupa Birliği (AB) Hibeleri İçin Proje Hazırlama Eğitimi

Bu eğitim ile katılımcıların Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen proje teklifi hazırlama metodolojisi olan Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Hibe Programları konularında bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar bir proje fikrini AB formatlarına uygun şekilde proje teklifi olarak sunmayı öğreneceklerdir.
Demo için tıklayınız

 

 

Eğitim Bilimleri Set 1Set 1 / Eğitim Bilimleri Tüm Eğitimler

Tüm Eğitim Bilimleri bölümlerini kapsar.

 

Eğitim Bilimleri Set 2Set 2 / Eğitim Bilimleri & Microsoft Ofis Uygulamaları

Eğitim Bilimleri Tüm Konular + Kişisel Gelişim Eğitimlerini kapsar.

 

Anketimize katılın!

Eğitim Bilimleri çalışırken sizi en çok zorlayan ders hangisi?